Giriş ve Burs Sınavı

Sınavın Yapısı

Bu sınav, 5. sınıf düzeyindeki ilkokul öğrencileri için öğretim programına bağlı olarak hazırlanan bir performans sınavıdır. Sorular, çoktan seçmeli formatta hazırlanmıştır.

Katılım Koşulları

KKTC'deki ilkokulların son sınıflarında eğitim alan tüm öğrenciler sınavı katılma hakkına sahiptir.

Sınav İçeriği ve Soru Sayısı

Sınavın içeriği, Talim ve Terbiye Dairesi tarafından onaylanan 5. sınıf Türkçe, matematik ve İngilizce ders programlarına dayanmaktadır. Levent College giriş ve burs sınavında;

  • 40 Türkçe
  • 20 İngilizce
  • 40 Matematik

sorusu bulunup, toplamda 100 sorudan oluşmaktadır.

Sınav Sonuçları Nasıl Duyurulur?

Değerlendirme tamamlandığında, sınav sonuçları Levent College binasında öğrenci numaralarıyla listelenip ilan edilecektir. Burs kazanan veya kayıt hakkı elde eden öğrencilerin velileri telefonla bilgilendirilecektir.

Sınavda Yanınızda Bulundurmanız Gerekenler

Öğrenciler, sınav sırasında en az iki adet kurşun kalem, bir tükenmez kalem, bir kalemtıraş ve leke bırakmayan bir silgi yanında bulundurmalıdır.

Sınav Salonuna Getirilmesi Yasak Olanlar

Öğrencilerin sınav salonuna getirmesi yasak olan araç-gereçler şunlardır: İngilizce ve Türkçe sözlük, hesap makinesi, defter, kitap, karalama kâğıdı, cep telefonu, çağrı cihazı, fotoğraf makinesi, kamera ve benzeri elektronik aletler.

akreditasyonpearsoncambridge