Laboratuvarlar

Levent College öğrencilerine teorik bilginin yanı sıra, pratik deneyimler kazanmaları için biyoloji, fizik, kimya ve bilgisayar laboratuvarları sunmaktadır. 

Biyoloji laboratuvarı, öğrencilerin canlı organizmaları inceleyerek, yaşamın temel prensiplerini öğrenmelerine olanak tanır. Öğrenciler, mikroskop kullanarak hücreleri ve dokuları inceler, canlı organizmaların anatomisini ve işleyişini öğrenirler. Biyoloji laboratuvarı onların doğa ve çevre hakkında farkındalık kazanmalarına da yardımcı olur. 

Fizik laboratuvarı, öğrencilerin fiziksel prensipleri öğrenmelerine yardımcı olan bir ortamdır. Öğrenciler, deneyler yaparak, hareket, kuvvet ve enerji gibi fiziksel kavramları daha iyi kavrarlar. Fizik laboratuvarı ayrıca, öğrencilerin bilimsel yöntemi anlamalarına, deney tasarlama ve veri analizi gibi becerileri geliştirmelerine yardımcı olur. 

Kimya laboratuvarı, öğrencilerin kimyasal reaksiyonları ve elementleri inceleyerek, kimyanın temel prensiplerini öğrenmelerine olanak tanır. Öğrenciler, laboratuvar ortamında deneyler yaparak, kimyasal reaksiyonları gözlemleyerek ve ölçerek kimya bilimine derinlemesine bir bakış atmış olurlar. Kimya laboratuvarı, öğrencilerin problem çözme ve kritik düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Bilgisayar laboratuvarı, öğrencilere bilgisayar teknolojilerini anlama ve kullanma imkanı sunar. Öğrenciler, bilgisayar bilimini ve uygulamalarını daha iyi kavramalarını sağlayan pratik faaliyetlere katılırlar. Programlama, yazılım kullanımı ve diğer dijital beceriler gibi konuları öğrenerek, dijital çağa hazırlanırlar.

akreditasyonpearsoncambridge