Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Levent College Rehberlik Servisi, öğrencilerimizin eğitsel, mesleki ve bireysel ihtiyaçlarına yönelik uzman desteği sağlar. Amacımız, gençlerin eğitim hayatlarında ve günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri zorluklarda destek olmak, onları mutlu ve başarılı bireyler olarak yetiştirmektir. Bu süreçte, aile, öğretmen, idare ve rehberlik servisinin sıkı iş birliği içinde olması esastır.

6. sınıftan 8. sınıfa kadar olan dönemde rehber öğretmenlerimiz, öğrencilerin akademik başarısını ve sosyal gelişimini yakından takip eder. Bu süreçte, öğrencilerle kurdukları güven ilişkisi sayesinde, bireyin özel danışmanlık ihtiyaçlarını belirler ve destek sağlarlar. 9. sınıftan 12. sınıfa kadar olan dönem, öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerinin en kritik evrelerinden biridir. Bu dönemde, öğrenciler hem üniversiteye hazırlık sürecine başlarlar hem de bireysel ilgi alanlarına yönelik derinlemesine bilgi edinmeye başlarlar.

Levent College'de, 9. sınıftan başlayarak öğrencilere kariyer planlamaları için rehberlik yapılır. Bu süre zarfında, öğrencilerin ilgi alanlarına ve yeteneklerine göre yönlendirilmesi, ulusal ve uluslararası sınavlara hazırlık ve üniversite seçim süreçlerinde destek olunur. Rehberlik servisimiz bu dönemde, öğrencilere bireysel danışmanlık hizmeti sağlar. Öğrenciler, duygusal ve sosyal zorluklarla başa çıkmak, akademik baskıları yönetmek ve kariyer planlama konusunda rehberlik servisimizin desteğinden yararlanabilirler.

Rehberlik servisimiz, öğrenci-öğretmen ve öğrenci-veli ilişkisinin yanı sıra, öğrencinin bireysel duygu durumuyla da ilgilenir. Okulda yaşanabilecek kişilerarası çatışmalar, zorbalık gibi sorunlarla aktif olarak ilgilenir, öğrencilere bu konuda bilgi ve destek sağlar. Öğrencilere verimli ders çalışma teknikleri ve duygusal zeka geliştirme konularında seminerler ve etkinlikler düzenler.

Bireysel görüşmeler, öğrencinin onayı alındıktan sonra gerçekleştirilir. Öğrencinin izni olmadan bu bilgiler aile ya da diğer yetkililerle paylaşılmaz. Her yıl, velilere gönderilen öğrenci tanıma formları sayesinde, öğrencilerin genel durumları hakkında bilgi edinilir. Bu bilgiler, öğrencinin başarısını ve refahını artırmak adına gizli tutulur ve gerektiğinde uygun şekilde değerlendirilir.

Levent College Rehberlik Servisi, Levent Primary School Rehberlik Servisi ile sürekli iş birliği içindedir. Destek talebinde bulunan öğrenci ya da veliler, randevu alarak gizlilik ilkesi çerçevesinde uzmanlarımızla görüşebilirler.

rehberlik.jpg

akreditasyonpearsoncambridge