Yönlendirici İlkelerimiz

Levent College olarak en temel ilkemiz öğrencilerimizi evrensel dünya görüşüne sahip bireyler olarak yetiştirmektir. Bu ilke ile her bir öğrencimizin varoluşa olan saygısı, demokratik katılımda bulunması ve teknolojiye hakimiyetinin yüksek olması amaçlanır.

Varoluşa Saygı

Her bireyin öncelikli olarak kendi varlığına duyduğu saygı, çevresine ve evrenin tüm bileşenlerine olan saygısını da belirler. Bu inançla öğrencilerimizin doğa, insan, bilim ve sanata karşı geliştirdiği saygı ile daha adil, duyarlı ve empati dolu bireyler olmalarını hedefliyoruz. Onlardan toplum içerisinde daha sorumlu ve etik davranmalarını bekliyoruz.

Demokratik Katılım

Öğrencilerimiz için demokratik katılımın temelleri okulda atılır. Her bir öğrencimiz sınıfında ve okulun tüm alanlarında söz hakkına sahiptir. Bireysel olarak ya da her yıl yapılan seçim sonucuna göre oluşturulan okul konseyi aracılığıyla talep eder, öneri sunar, eleştirir ve yönlendirir. Öğrencinin, dünyanın her köşesinde kişisel veya toplumsal haklarını savunma bilgiye ve beceriye sahip demokratik bir katılımcı olması hedeflenir. Daha iyi sonuçlara ulaşabilmek için eleştirel düşünme, tartışma ve yaratıcı çözüm yolları bulma becerileri beklenir.

Teknoloji Okuryazarlığı

Teknolojiye verdiğimiz önemin, nitelikli öğrenciler yetiştirmedeki faydasına inanıyoruz. Öğrencilerimizi teknolojiden yüksek yarar elde edebilmeleri için yönlendiriyoruz. Onlara, evrensel bilgiye hızla ve doğru bir şekilde ulaşmanın bilinçli teknoloji kullanımından geçtiğini öğretiyoruz. Teknoloji entegrasyonunu eğitimin her alanında kullanarak öğrencilerimizin teknolojiye hakimiyetlerini artırmak için çalışıyoruz.

akreditasyonpearsoncambridge