Öğrenci Konseyi

Kaptanlık 2022 01Levent College Öğrenci Konseyi okuldaki tüm öğrencilerin sesini duyurmak, ihtiyaçlarını karşılamak ve okul topluluğunu etkili bir şekilde temsil etmek için oluşturulan bir öğrenci organizasyonudur.

Konseyin başlıca görevleri; öğrenci ihtiyaçlarının belirlenmesi, öğrenci etkinliklerinin planlanması ve koordinasyonu, okulda disiplin ve davranış kurallarının uygulanmasına katkıda bulunmak ve okul yönetimine öğrenci görüşlerini iletmektir. Konsey, okul topluluğundaki öğrencilerin örgütlü bir şekilde hareket etmelerini sağlar.

Levent College Öğrenci Konseyi; kaptan, kaptan yardımcısı, aktivite sorumlusu, basın yayın sorumlusu ve beslenme sorumlusu olmak üzere toplam 5 kişiden oluşmaktadır. Konseyde yer alacak öğrenciler, üç günlük bir propaganda sürecinin ardından okuldaki tüm öğrencilerin katıldığı gizli oylamanın sonucu ile belirlenmektedir. Bu sayede, öğrencilerin kendi temsilcilerini seçerek demokratik bir şekilde hareket etmeleri sağlanmaktadır.

 

akreditasyonpearsoncambridge